جستجو در سایت

   instagram icon   تلفن :  02175052000     ایمیل : info@hekmatleasing.ir

به منظور تجهیز و به روز آوری تجهیزات پزشکی این شرکت مبادرت به عقد قرارداد همکاری با وارد کنندگان و تولید کنندگان بزرگ این صنعت نموده است 

پزشکان و مراکز درمانی میتوانند ضمن تماس با این شرکت از تجهیزات موجود و شرایط واگذاری آن مطلع شوند.